Seznam rubrik
Provozní doba
Provozovna
Pondělí 08:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Středa 08:00 - 12:00
1
Sběrný dvůr
Sředa: 13:00 - 17:00
Sobota 08:00 - 12:00
1
Hřbitov
Denně 07:00 - 20:00
Kontatky
Hana Kubzová
Tel.: 556 420 580
Em.: kubzova@centrum.cz
 
Milan Glomb
Tel.: 556 420 580, 558 955 823
Em.: glomb@mesto-klimkovice.cz
   
Jana Gramelová
Tel.: 558 955 821
Em.: gramelova@mesto-klimkovice.cz
Náhodný obrázek
ulice Hradilova
Zkouška průjezdnosti místních komunikací hasičským vozem
zobrazení: 13217
známka: 0

V souladu se zákonem 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů se budou prodlužovat nájmy hrobových míst a uzavírat nové smlouvy.

Nové smlouvy se uzavírají na Technické správě města Klimkovic, ul.Ostravská 96, Klimkovice. Při uzavírání nových nájemních smluv na  jednohroby a dvojhroby musí být zohledněna tlecí doba 20 let, stanovená na místním hřbitově (tzn. doba nájmu při uložení rakve do hrobu musí činit 20 let od okamžiku pohřbení). V případě, že se jedná o nájem urnového hrobového místa, doba nájmu na niž se smlouva uzavírá je  stanovena na 10 let. 

Cena za pronájem hrobového místa je složena ze dvou částek – z ceny za nájem z pozemku a z ceny za služby spojené s užíváním hrobového místa (ta je fixní, bez ohledu na velikost hrobového místa). Rada města Klimkovic stanovila novou cenu nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst s účinností od 1. ledna 2014 takto:

Hrobové místo

Nájemné
Kč/rok

Služby spojené
s užíváním hrobového místa (Kč/rok)

Celkem Kč/rok

Celkem                    Kč za 10 let

Celkem
Kč za 20 let

Urnové hroby

10,-

158,-

168,- Kč

1.680,--Kč

-

Jednohroby

30,-

158,-

188,- Kč

1.880,--Kč

3760,-

Dvojhroby

65,-

158,-

223,- Kč

2.230,--Kč

4.460,-

 

 

 

 

 

 

Cena za nájem z pozemků pro veřejná pohřebiště je cena regulovaná a činí v obcích do 25.000 obyvatel max. 20,--Kč/m2 (Výměr MF č. 01/2013).  Rada města stanovila cenu za nájem hrobového místa (pozemku) na pohřebišti v Klimkovicích na 10,--Kč/m2/rok.

Cena za služby zahrnuje podíl nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako je údržba zeleně, letní a zimní údržba komunikací, hřbitovního zařízení, vodné, sečení a úklid trávy, veřejné osvětlení, likvidace odpadů, odemykání a zamykání hřbitova a vedení evidence.

Co je potřeba k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa:

  • občanský průkaz
  • finanční obnos na úhradu nájmu na příslušnou dobu (10 nebo 20 let)
  • pokud se smlouva přepisuje  na nového nájemce, pak navíc:

a) v případě, že původní nájemce zemřel, nutno doložit usnesení o dědictví po zůstaviteli,
b) v případě, že původní nájemce zemřel a hrobové zařízení nebylo součástí usnesení o dědictví  
po zůstaviteli., nutno doložit písemný, úředně ověřený souhlas všech dědiců, že se
vzdávají práva na hrobové místo ve prospěch jednoho z dědiců
c) v případě, že se původní nájemce nemůže dostavit např. ze zdravotních důvodů a nájem    
hrobového místa požaduje přepsat na jiného přímého člena rodiny, původní nájemce sepíše
souhlasné prohlášení s úředně ověřeným podpisem k převodu hrobového místa na konkrétní  
osobu.

Provozní hodiny Technické správy města Klimkovic, Ostravská 96, Klimkovice po dobu uzavírání nových smluv o nájmu hrobových míst:
leden a únor  

-  pondělí 8.00-12.00, 13.00-17.00 h.
-  úterý až čtvrtek 8.00-12.00, 13.00-14.00 h. 


Další měsíce už jen v provozní hodiny: pondělí  8.00-12.00, 13.00-17.00 h, středa 8.00-12.00 h.

Vyhledávání

Vyhledat text

Novinky
05.01.2016: Volné pracovní místo

Technická správa města Klimkovic přijme pracovníka/ci na úklid smuteční síně na hřbitově, včetně odemykání a zamykání při smutečních obřadech a ostatních akcích konaných  ve smuteční síní. Nástup je od 1.2.2016. Bližší informace na technické správě u paní Hany Kubzové, telefon 556420580.

.


10.03.2015: OZO Ostrava

Na základě vývoje klimatických podmínek OZO Ostrava s.r.o.  zahájí letos sezónu svozu zeleně (bio popelnice) už v 13. týdnu, tj. od 23. března. Harmonogram se oproti loňskému roku   mění a bude letos probíhat v každém lichém týdnu ve čtvrtky, první se tedy uskuteční 26. 3. OZO Ostrava vývoz bio odpadu nebude v měsíci březnu občanům účtovat.


15.02.2015: Bioodpad

OZO Ostrava, s. r. o. nabízí jako nadstandardní doplněk k současnému systému novou službu sběru, svozu a využití posečené trávy a shrabaného listí.

Více info

Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Online uživatelé
Stránky si prohlíží:
4 lidé
Počasí v MSK